Vítejte na stránkách dětského lékaře

MUDr Zdeňka Weisse

 
 
Již v porodnici se Vás mohou zeptat, zda máte vybraného dětského lékaře pro Vaše miminko. Je proto dobré mít jej předem zajištěného, po porodu mu zavolat a domluvit se s ním na první návštěvě, která obvykle proběhne u Vás doma po příjezdu z porodnice. Jsme tu pro Vás. Nabízíme vám veškeré lékařské služby včetně očkování a preventivních prohlídek.
 
Najdete nás na adrese: Purkyňova 552, 28800  Nymburk
kontakt: tel. 325516651, mob. 736 709793

zdravotní sestra   Petra Davidovová

Ordinace byla zaregistrována v roce 1995 a od roku 2000 se nachází v nynějších prostorech.

 
Odbornost :  1. a 2. atestace z pediatrie, registrace a akreditace ministerstva zdravotnictví na školitele v oboru "Praktické lékařství pro děti a dorost",
                     držitel specializované způsobilosti pro tentýž obor. Držitel diplomu ČLK celoživotní vzdělávání.
Uzavřené smlouvy s pojišťovnami: VZP, VoZP, OZP, ZPŠ, ČPZP, ZPMVČR
 

Každý před návštěvou ordinace se nejdříve telefonicky objedná - prevence i kurativa.Volejte dopoledne.

 

Ordinační hodiny (shodné s provozní dobou):

Pondělí:     8 - 12      pro nemocné      13 - 15  pro zvané na prevence

 !PONDĚLÍ NENÍ PORADNA PRO KOJENCE!

Úterý  :     8 - 12      pro nemocné     13 - 15,30 pro zvané a poradna

Středa :     8 -11,30  pro nemocné     13 -14,30 ordinace v Krchlebech

Čtvrtek:     8 -12      pro nemocné    13 - 16  pro zvané a poradna

Pátek   :     8- 12      pro nemocné    13 - 15 pro zvané

V měsících duben až září je poradna v úterý a čtvrtek též dopoledne 10 - 12 hod.(i odpol.) vzhledem k nižší nemocnosti a odpolednímu horku

Je nutné, aby poslední pacient přišel 15 min před koncem ordinační doby.

Návštěvní služba  probíhá obvykle po skončení ordinačních hodin.

Máte možnost si telefonicky dojednat termín Vaší návštěvy v ordinaci.

 

Zde si můžete stáhnout formuláře nutné od 1.4.2012 dle nového zákona o zdrav.službách:

Souhlas s očkováním.doc

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let.doc

Určení osoby oprávněné.doc

Zdr.služba souhlas.doc

Opatření koronavirus

 

Pokyny pro provoz v čekárnách a ordinacích PLDD

 

Změna režimu chodu ordinace:

  • Uzamčení čekárny a vpouštění pacientů předem objednaných po zazvonění

  • Pacienti vykazující příznaky respiračního onemocnění by měli svůj stav nejprve telefonicky konzultovat a v případě vpuštění být vybaveni rouškou před vstupem do ordinace . Nikdo neobjednaný by se do prostor ordinací neměl dostat.

Pacienti a rodiče v čekárnách PLDD s příznaky akutní respirační infekce (horečka, kašel, dušnost)

  • Přichází do ordinace jen po předchozí telefonické konzultaci stavu, lehčí onemocnění lze řešit telefonicky, další až po rozhovoru, v podezřelým případech a v situaci akutního zhoršení pacientů v karanténě nutné směrovat pacienty na pracoviště vybavená ochrannými pomůckami (infekční oddělení případně jiní poskytovatelé po domluvě s KHS).

  • Nasadí si ústní roušku.

Obecně, osoby s příznaky respirační infekce by měli raději zůstat doma a kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky. Po dobu nutného pobytu mimo domov by tito lidé měli mít nasazenu jednorázovou roušku. 

 

2/ Preventivní prohlídky dětí

Důsledné oddělení provozními opatřeními - jiný čas a po dostatečné dezinfekci prostor, případně za využití režimu uzamčených ordinací a čekáren s oddělením vstupu nemocných.

 

Preventivní prohlídky u malých dětí budou probíhat ve stávajícím režimu. Očkování není vhodné odkládat . Ostatní preventivní prohlídky mohou být posunuty na dobu po skončení nouzového stavu 

Zde pěkný rozhovor o stavu věci - u pediatrů podobně jako u "dospěláků" - MUDr Šmatlák

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/220411058040316/