CRP vyšetření

V naší ordinaci je již 15 let k dispozici přístroj na měření CRP. Toto vyšetření, které je pro nás již zcela běžné, nám pomáhá u horečnatých onemocnění rozlišit podstatu onemocnění. Tak se nám daří odlišit virozy od bakteriálních nemocí, ale hlavně se tím zamezí zbytečnému podávání antibiotik při virozách. Ke stanovení CRP stačí malý kapilární odběr z prstu pacienta. Vyšetření zatím hradí všechny smluvní pojišťovny.

Získali jsme rychlotest z kapilární krve na CoV2019 od spolehlivého německého výrobce. Jde o průkaz protilátek v těle, ne průkaz viru v těle.Toto vyšetření pojišťovna prozatím nehradí.